Den hellige Theodolus av Sinai (400-t)

Minnedag: 14. januar

Den hellige Theodolus (Theodulus) ble født rundt år 400 i Konstantinopel og var sønn av den hellige Nilus av Sinai («Fasteren») (d. ca 430), som da var keiserlig tjenestemann i hovedstaden, muligens en prefekt. Han var gift og hadde to sønner, men midt i livet, rundt 410, fikk han en voldsom lengsel etter å trekke seg tilbake fra verden. Etter avtale med sin hustru trakk han seg tilbake sammen med sønnen Theodolus, som da fortsatt var bare barnet, og de ble begge munker i et kloster på Sinaifjellet.

To år etter at de kom til Sinai (rundt 410), ble klosteret Raithu ved bredden av Rødehavet angrepet av arabiske nomader, og 39 (eller 43) munker ble massakrert (Martyrer av Raithu). Nilus unnslapp på mirakuløst vis og ble øyenvitne til massakren. Araberne lot noen av munkene løpe for livet. De krysset dalen og klatret opp et fjell, og fra dette gunstige stedet så de beduinene drepe munkene og ransake deres celler. Hegumen (abbed) Paulus av Raithu formante sine munker om å bære sine lidelser med mot og et rent hjerte.

Men gutten Theodolus ble tatt til fange og bortført av de arabiske nomadene. De bestemte seg først for å ofre gutten til morgenrøden, som de dyrket i stedet for Gud. Men gutten ble reddet gjennom farens bønner ved at barbarene forsov seg og våknet lenge etter soloppgang. De ga da opp ideen om å ofre ham, og i stedet tok de ham med seg og solgte ham som slave. Men faren dro ut for å finne ham. Han fant sønnen igjen i Elusa (Eleusa, Eluza, Eluz) sør for Beersheba i Palestina, hvor han fant at en lokal biskop hadde kjøpt ham fra røverne og viet ham til dørvokter (hostiarius) i kirken.

Elusa er en by i den nordvestre delen av den sentrale Negev-ørkenen. Det moderne arabiske navnet al-Khalasa (Khalasah) har bevart den gamle arabiske formen al-Khalus. Elusa var i den sene romerske perioden den viktigste byen i det sentrale Negev og den delen av Provincia Arabia. Senere ble den hovedstad i bysantinsk Negeb (Palaestina Tertia) og bispesete. Etter den arabiske invasjonen forfalt byen og ble offer for steinplyndrere, særlig fra Gaza. I dag er stedet bare en sandslette. Biskop Johannes Olav Fallize (1844-1933), som var overhode for Den katolske Kirke i Norge (1887-1922), ble bispeviet den 19. mars 1892 som titularbiskop av Elusa.

Både Nilus og Theodolus ble presteviet av biskopen i Elusa før de vendte tilbake til Sinai (J. P. Migne (ed.), Patrologia Graeca (PG), LXXIX, 373-93). Moren og den andre sønnen (datteren?) hadde også gått i kloster i Egypt. I Sinai tjente de Herren resten av sine levedager. Nilus døde rundt 430 (andre kilder sider rundt 450). Vi vet ikke når Theodolus døde. Deres bevarte legemer ble overført til Konstantinopel under keiser Justin den Yngre (565-78) og plassert i kirken for de hellige Apostler i Orphanotrophia. Theodolus' minnedag er 14. januar, samme dag som Raithu-martyrene minnes. Hans far minnes den 12. november.

Kilder: zeno.org, oca.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 7. april 2008

av Webmaster publisert 07.04.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:54