Den hellige Thiddag av Praha (d. 1017)

Minnedag: 10. juni

Den hellige Thiddag (Thiadag, Thegdag, Deodatus, Bohdal; Tyadagus episcopus) ble født en gang på 900-tallet i Tyskland. Han ble benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i klosteret Corvey, et kloster i Höxter ved elven Weser i Westfalen i bispedømmet Paderborn i Tyskland, som var etablert i 822 og skulle være viet til omvendelsen av folkene i Nord-Europa. Klosteret ble grunnlagt fra klosteret Corbie og ble kjent som Nye Corbie (Nova Corbeia) eller Corvey. Klosteret Corbie ble grunnlagt i 657 eller 660 av den hellige dronning Bathild og lå i det som nå er departementet Somme i regionen Picardie i Nord-Frankrike. Corvey skulle også spille en viktig rolle i den skandinaviske misjonen, ettersom den hellige Ansgar dro ut derfra for å kristne Skandinavia.

I Corvey studerte Thiddag medisin. Han ble sendt til Bøhmen i det nåværende Tsjekkia som misjonær og kom sannsynligvis til Praha i 995. Etter å ha bodd der i flere år, kurerte han hertug Boleslav II den fromme (Boleslav II Pobožný) (972-99). Den første biskopen av Praha var den hellige Dietmar (Thietmar; cz: Dětmar) (973-82), som også var en munk fra Corvey. Deretter overtok den store hellige Adalbert av Praha (cz: Vojtěch) (956-997), som var biskop fra 982 til 996 med et avbrudd (988-92). Da det ble klart at det ikke var noe håp om at Adalbert kunne arbeide uforstyrret i Praha, fikk han tillatelse til å konsentrere sin oppmerksomhet om de hedenske preusserne i nord.

En Kristian (cz: Strachkvas), sønn av hertug Boleslav I (935-67) og en god venn av Adalbert, som hadde ledet bispedømmet i Adalberts fravær, skulle da vigsles til ny biskop i 996, men han døde under selve konsekrasjonen. Han står derfor bare i parentes på bispelistene, hvor Thiddag står oppført som den tredje biskopen (998-1017).

Thiddag ble utnevnt til biskop av Praha etter ordre fra keiser Otto III (983-1002; keiser fra 996) og bispeviet i Mainz den 7. juli 998 av erkebiskopen der. I 999 grunnla han det andre benediktinerklosteret (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i Praha, nemlig Ostrov. Etter at hertug Boleslav II døde i 999, sto Prahas biskop overfor en reduksjon av sin innflytelsen og måtte bevitne en generell nedgang på grunn av stridighetene mellom Boleslavs tre sønner.

Biskop Thiddag ble først forfulgt av den grusomme og utsvevende hertug Boleslav III (999-1002; 1003), men han fant tilflukt ved hoffet til markgrev Eckhard av Meissen. Boleslav III ble avsatt og etterfulgt av sin brødre Jaromír (1003: 1004-12; 1033-34) og Oldřich (1012-33; 1034).

Thiddag døde den 10. eller 11. juni 1017 i Praha og ble etterfulgt som biskop av Ekkehard (1017-23). Hans minnedag er 10. juni.

Kilder: de.wikipedia.org, cs.wikipedia.org, zeno.org, glaubenszeugen.de - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 29. september 2013

av Per Einar Odden publisert 29.09.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:05