Den salige Thomas den lykkelige (d. 1420)

Minnedag: 20. mars

Den salige Thomas ble født en gang på 1300-tallet i Frankrike. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Dommartin eller Dompmartin, tidligere Saint-Josse-au-Bois, i Tortefontaine i departementet Pas-de-Calais i regionen Nord-Pas-de-Calais i Nord-Frankrike.

Thomas tok bachelorgraden i teologi og i 1387 valgte hans medbrødre ham til abbed, en oppgave han trofast utførte i tretti år. Han var lykkelig over å kunne tjene sine brødre og han ble også kalt Thomas den Lykkelige (L'heureux). Generalabbeden av Prémontré utnevnte abbed Thomas til sin vikar for provinsene Normandie og Ponthieu. Han skrev kommentarer til Davidssalmene.

Abbed Thomas trakk seg i 1418 tilbake og tilbrakte sine to siste år i bønn. Han døde den 20. mars 1420. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag på dødsdagen 20. mars.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54