Den hellige Thomaïs av Alexandria (d. 476)

Minnedag: 14. april

nullDen hellige Thomaïs (Thomais; fr: Thomaide, Tomaide) levde midt på 400-tallet i Egypt. Hun bodde i Alexandria i Egypt, hvor hun fikk en from oppdragelse. I en alder av femten år giftet hun seg med en kristen fisker og bodde sammen med ham i hans families hus. En kveld da mannen var ute på fiske, ble hennes svigerfar overveldet over hennes skjønnhet og prøve å friste henne til å begå en uren handling. Men hun nektet og prøvde å avvæpne ham med Bibelens lære, men da truet han med å skjære av henne hodet hvis hun nektet. Hun svarte sa: «Selv om du skjærer meg i småbiter, vil jeg ikke bryte budene fra Herren». Hans begjær flammet da opp slik at han forsøkte å voldta henne, og det endte med at han myrdet henne med kniv. Dette skjedde den 13. april 476.

Etter å ha begått sin synd, ble mannen rammet av en guddommelig straff og ble blindet, og dermed var han ute av stand til å flykte fra huset. Han ble senere funnet ved siden av Thomaïs legeme, dekket av blod, og han ble tatt med til en dommer, hvor han ble halshogd for sin forbrytelse.

Den hellige Daniel av Sketis (den eldre) var tilfeldigvis i Alexandria da dette skjedde, og han brakte martyrens levninger til Sketis med hjelp fra sine disipler. Han ba munkene i det klosteret som lå ved den attende milesteinen på veien vestover fra Alexandria, om å bisette henne i en prestegrav på klosterets kirkegård. Etter at noen av munkene satte spørsmålstegn ved avgjørelsen om å gravlegge henne sammen med munkene, svarte Daniel: «Hun er en mor for meg og for dere, fordi hun døde for sin kyskhet».

nullEtter begravelsen dro Daniel tilbake til sitt eget kloster. Snart begynte en av munkene i klosteret å klage til ham over at han var plaget av kjødelige lidenskaper, og da ga Daniel ham ordre om å gå og be foran Thomaïs’ grav. Munken fulgte abbedens ordre, og mens han ba, falt han i en lett søvn. Thomaïs viste seg for ham og sa: «Far, motta min velsignelse og gå i fred». Da han våknet, følte munken glede og fred i sin sjel. Etter dette fortalte han Daniel at han ikke lenger var plaget av kjødets fristelser. Abba Daniel utbrøt: «Stort er motet hos dem som har kjempet for kyskheten».

Mange andre fant både åndelig glede og befrielse for lidenskaper ved Thomaïs’ grav. Hennes hellige relikvier ble overført til et av kvinneklostrene i Konstantinopel. Den russiske pilegrimen erkediakon Zosimas æret dem i 1420. Fortsatt blir hun påkalt av dem som vil bli befridd fra seksuell urenhet. Andre helgener som blir bedt om forbønn for dette formålet i den ortodokse kirke, er de hellige Johannes den lenge lidende av Huleklosteret (d. 1160) og Moses den ungarske av Huleklosteret (d. ca 1043).

Thomaïs æres som martyr med minnedag 14. april, men dødsdagen 13. april nevnes også.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Infocatho, orthodoxwiki.org, oca.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. september 2013

av Per Einar Odden publisert 06.09.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:03