Den hellige Timoteus av Antiokia og fire ledsagere

Minnedag: 7. april

Den hellige Timoteus led martyrdøden på et ukjent tidspunkt i Antiokia i Syria (nå Antakya i Tyrkia) sammen med fire ledsagere, nemlig de hellige Diogenes, Makaria (Madiaria) og Maxima, samt en prest ved navn Eleusus. Noen kilder har Makarios og Maximos i stedet for Makaria og Maxima. Deres minnedag er 7. april, men 26. mars nevnes også.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 13. mars 2014

av Per Einar Odden publisert 13.03.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:05