Den hellige Timoteus av Roma ( -~303)

Minnedag: 22. august

Den hellige Timoteus kom opprinnelig fra Antiokia i Syria (i dag Antakya i Tyrkia) og var prest. Han forkynte i femten måneder i Roma før han led martyrdøden der ca 303 (ca 311?) under keiser Diokletian (284-305). I denne perioden bodde han hos Sylvester, som senere ble pave (314-35). Han ble halshogd etter ordre av tyrannen Maxentius, sønn av Diokletians medregent Maximian Herkules (286-305).

En kristen kvinne ved navn Theon gravla ham i sin hage. Senere ble han gravlagt i et kapell ved Via Ostiensis i nærheten av basilikaen San Paolo fuori le Mura. Der ble han æret i middelalderen, da mange pilegrimer kom til hans grav. Hans navn står i Depositio Martyrum fra 354.

Hans minnedag er 22. august og hans navn står i Martyrologium Romanum. Han minnes liturgisk sammen med de hellige Symforian av Autun og Hippolyt av Porto, men de tre har ellers ikke noe med hverandre å gjøre. Dagen ble fjernet fra den romerske generalkalenderen ved kalenderrevisjonen i 1969 og henvist til lokale eller spesielle kalendere.

av Webmaster publisert 12.10.2001, sist endret 28.11.2015 - 02:54