Den hellige Titus av Huleklosteret (d. ~1190)

Minnedag: 27. februar

Den hellige Titus (ru: Tit; Тит) levde på 1100-tallet i Russland. Hieromunk Athanasius den sotete kaller ham bror av den hellige Anastasius diakonen, som i manuskriptene om de hellige kalles martyr. Titus ble munk i Huleklosteret i Kiev, i dag hovedstaden Kyjiv i Ukraina.

Huleklosteret ble grunnlagt i 1051 av den hellige Antonios Petsjerskij (983-1073). Klosteret ligger på en bratt skråning på vestbredden av elven Dnjepr sør for dagens bysentrum, og består av et forgrenet system av huler og underjordiske kirker. Klosteret består av to områder. Den eldste delen kalles nå «Nedre lavra» eller «De fjerne hulene». Da Antonios i 1057 trakk seg tilbake til en nærliggende hule hvor han gravde seg en ny celle, ble dette starten på «Øvre lavra» eller «De nære hulene» (ru: Blizjnie pesjtsjery), som også kalles St. Antonios-hulene. De fjerne hulene kalles også St. Theodosios-hulene etter klosterets andre hegumen, den hellige Theodosios Petsjerskij (ca 1008-74). I 1926 stengte sovjetregjeringen Huleklosteret, og først i 1992 vendte de ortodokse munkene tilbake.

Titus ble viet til hieromunk (prestemunk). Han var en nær venn av diakonen Evagrius, et vennskap som senere ble forvandlet til sterk avsky og fiendskap. Selv om Titus flere ganger prøvde å slutte fred med sin tidligere venn, men Evagrius nektet å bli forsonet.

Da Titus fikk en alvorlig sykdom og begynte å forberede seg på døden, ba han om at Evagrius måtte bringes til ham for å be om hans tilgivelse. Brødrene brakte Evagrius til sykesengen med makt. Titus ba ham gråtende om tilgivelse, men Evagrius forble like hardnakket. Han erklærte at han ikke ville tilgi Titus i denne verden, og heller ikke i den neste. Da han hadde sagt dette, falt han død om, slått ned av en engel. I samme øyeblikk ble Titus helbredet og kom seg opp av sengen. Han avslørte at demonene hadde vært overalt rundt ham inntil han tilga Evagrius. Da han hadde gjort det, forlot demonene ham og angrep Evagrius, mens strålende engler omga Titus.

Etter dette økte Titus sine asketiske anstrengelsers, og han mottok mirakuløse evner fra Gud. Han var også kjent for sin store ydmykhet. Titus døde rundt 1190. Hans relikvier hviler i De nære huler eller Antonios-hulene.

Hans minnedag er 27. februar. I tillegg feires han den 28. september, som er synaxis (= fellesfest) for de hellige fra «De nære hulene» i Huleklosteret i Kiev. I tillegg feirer Den ortodokse kirke på andre søndag i fastetiden en «Synaxis for alle de monastiske fedre i Huleklosteret».

av Webmaster publisert 23.07.2010, sist endret 27.04.2019 - 00:15