De hellige Trofimus og Thalus av Laodicea ( -~300)

Minnedag: 11. mars

De hellige Trofimus og Thalus led martyrdøden ca 300 i Laodicea i Syria ved å bli korsfestet under keiser Diokletians (284-305) kristenforfølgelser. Deres minnedag er 11. mars.

av Webmaster publisert 16.02.2001, sist endret 28.11.2015 - 02:54