Den hellige Kornelia av Nord-Afrika og seks ledsagere

Minnedag: 31. mars

De hellige Anesius, Felix, Theodolus, Portus, Abdas og Valeria

Den hellige Kornelia (Cornelia) var en jomfru som led martyrdøden på et ukjent tidspunkt sammen med de seks ledsagerne Anesius (Anesus), Felix, Theodolus (Theodulus, Diodolus), Portus, Abdas og Valeria. Det skjedde i Nord-Afrika (Africa Proconsularis), muligens i Kartago, som nå er en ruinby i utkanten av den nåværende hovedstaden Tunis i Tunisia. Vi kjenner ingen nærmere detaljer om deres martyrium.

Deres minnedag har fra gammelt av vært 31. mars. I Martyrologium Romanum står Theodolus i spissen for gruppen, men det hos bollandistene er Anesius. Noen relikvier av Sainte-Cornélie og hennes ledsagere skal befinne seg i Saint-Malo i Bretagne. I kunsten fremstilles hun som en ung kvinne med palme (symbol på martyrium).

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, Patron Saints SQPN, Bautz, Heiligenlexikon, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 17. januar 1999

av Webmaster publisert 01.06.2008, sist endret 28.12.2015 - 12:04