Den hellige Torkjell av Oslo (d. 1248)

Minnedag: 12. november

Den hellige Torkjell (Thorkjell, Thorkild, Thorkell, Thorkillus, Þorkell) oppføres i almanakker og fortegnelser over helgener (Diplomatarium Norvegicum I, s XLVII; Aarsberetning fra Geheimearchivet, I, Tillægget, s 20), «uvist med hvilken Hjemmel», som historieprofessoren Ludvig Daae (1834-1910) skriver i sin bok «Norske Helgener» fra 1879. Han skriver at han ikke vet hvem denne helgenen kan være, og han tør heller ikke med sikkerhet påstå at han var norsk.

Den eneste han kunne gjette på, var biskop Torkjell (Thorkjell, Thorkell) av Oslo, en mann som man ikke vet mer om enn at han døde i begynnelsen av 1248. Han døde sannsynligvis i Tønsberg, hvor han ble gravlagt i et lite kapell i St. Laurentii kirke, «nederst i Kirken, ved den store Dør, paa venstre Haand, naar man gaar du af Kirken». Ennå på 1700-tallet fantes hans grav i kapellet, og det ble fortalt det sagn «at samme Herre skulde have lagt mange Forbandelser paa den, som understod sig at aabne hans Begravelse eller at begrave nogen der» (J. Müller: Beskr. over Tønsberg, København 1771, 4to, s. 83). St. Laurentii kirke brant i 1810.

Thorkell står også oppført i den danske og den islandske kalenderen. Hans minnedag er 12. november.

Kilder: Daae, Kaas - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 3. desember 2018

av Per Einar Odden publisert 03.12.2018, sist endret 03.12.2018 - 20:28