Den salige Thomas Percy (1528-1572)

Minnedag: 26. august

Den salige Thomas Percy, jarlen av Northumberland, ble halshugget i York 44 år gammel på grunn av sin delaktighet i Nord-Englands oppstand mot dronning Elisabeth I's religionspolitikk. Han hadde personlige skrupler med hensyn til oppstanden, men under de tre år han satt fengslet, nektet han resolutt å avsverge sin katolske tro i bytte mot livet og friheten. Saligkåret 1895. Minnedag 26. august.

av Webmaster publisert 07.10.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:54