Den hellige Theobald av Provins (1017-1066)

Minnedag: 30. juni

Den hellige Theobald var sønn av grev Arnoul av Champagne og ble født i Provins nær Brie i Frankrike i 1017. Han ble oppdratt til å bli soldat. Men han forlot i 18 års alder med farens velsignelse soldaterlivet, og sluttet seg til klosteret St. Remy i Reims. Senere, sammen med en annen ung adelsmann, Walter, forlot han klosteret, for å bli pilegrim og leve som eremitt, i Suxy i Ardennene. I 1135 drog de videre til Pettingen-skogen i Luxembourg, og der arbeidet de som steinhuggere og innhøstningshjelpere om dagen for å tjene til livets opphold, og tilbragte nettene i bønn.

På leting etter større ensomhet drog de så på pilegrimsferd til Santiago de Compostela, og slo seg så ned i Salanigo, nær Vicenza i Italia. Der døde Walter etter to år.

Theobalds hellighet tiltrakk mange mennesker, og han ble presteviet og ble kamaldulensermunk. Hans ry nådde også hans foreldre, som kom for å besøke ham. Hans mor ble eremitt i samme område.

Han døde i Salanigo i Italia den 30. juni 1066.

Helligkåret av pave Alexander II i 1073. Minnedag 30. juni.

av Webmaster publisert 02.01.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:54