Den hellige Timoteus av Prusa ( -362)

Minnedag: 10. juni

Den hellige Timoteus var biskop av Prusa i Bitynia (i dag Tyrkia). Han led martyrdøden i 362 under keiser Julian den Frafalne (Apostaten) (361-63). Hans minnedag er 10. juni.

av Webmaster publisert 12.10.2001, sist endret 01.10.2018 - 15:19