Den hellige Trab av Timring

Minnedag: 6. januar

Den hellige Trab er en lokal dansk helgen. Ifølge en presteinnberetning fra 1638 var kirken i Timring vest for Herning viet til Skt. Trab. I sognet var der også to hellige kilder, hvorav den ene på Helligkildebakken ennå kan ses. Den andre kilden lå på kirkegården, og her hentet man lenge dåpsvann til kirken. Kanskje er «Skt. Trab» en forvanskning av et latinsk helgennavn, som med tiden har gitt skikkelse til en ny lokal helgen med egen identitet.

av Webmaster publisert 31.12.2006, sist endret 28.12.2015 - 12:06