Den hellige Triduana av Kolossae (300/500/600/700-t)

Minnedag: 8. oktober

Den hellige Triduana, statue på taket av St. Triduana’s Well i Restalrig i EdinburghDen hellige Triduana, på norrønt også kjent som Trøllhaena, var en tidlig kristen kvinne som assosieres med ulike steder i Skottland. Hun levde på et ukjent tidspunkt, trolig mellom 300-tallet og 700-tallet. Hun ble æret i ulike deler av Skottland, og hennes navn har gjennomgått så mange endringer i de forskjellige distriktene at det ofte ikke kan gjenkjennes. Navnet opptrer i ulike former som Traddles, Trodline, Tredwell, Tradwell, Trallew, Trallen etc.

I henhold til Aberdeen-breviaret fra 1510 var Triduana født i en greske byen Kolossae i Frygia i Lilleasia. Hun var en av mange konsekrerte jomfruer som reiste fra Konstantinopel sammen med den hellige Regulus, som brakte relikviene av den hellige apostelen Andreas til Skottland på 300-tallet.

Den fromme kvinnen slo seg ned i Rescobie nær Forfar i Angus (nå Forfarshire), og hun er assosiert som en «hellig jomfru» med den hellige Bonifatius Curitan av Ross (d.ca 630) i en middelaldersk beretning om misjonen fra Jarrow til Piktland i 710 på invitasjon av den piktiske kong Nectan. Legenden vil ha det til at Nectan ble forelsket i Triduana og priste hennes vakre øyne. For å få slutt på denne uønskede interessen svarte hun med å stikke ut øynene og sende dem til ham spiddet på en kvist. Etter det var hun assosiert med å helbrede øyesykdommer. Den sicilianske hellige Lucia av Siracusa (ca 286-ca 304?) skal også ha revet ut sine egne øyne for å skremme bort en uønsket frier.

Senere flyttet Triduana fra Forfar til Lestalryk (nå Restalrig) i Lothian. Der tilbrakte hun sine senere år og helbredet de blinde som kom til henne, og der ble hun gravlagt da hun døde. Lestalryk ble et valfartssted, og mange søkte helbredelse ved å bade i vannet i den bekken som Triduana hadde bodd ved, og senere ved å bade i vann fra hennes kilde, St Triduana’s well. Det skal ha skjedd mirakuløse helbredelser. Så sent som i 1840 ble tønner med vann fra kilden solgt i Leith som en kur for øyeproblemer.

Acta Sanctorum fra 1600-tallet gjengir en historie om en blind engelsk kvinne som ble mirakuløst helbredet av Triduana. Helgenen viste seg for henne i en drøm og instruerte henne til å reise til hennes grav. Det gjorde hun, og ved Triduanas grav fikk hun synet tilbake. Kvinnens datter ble senere kurert for sin blindhet etter å ha bedt til Triduana.

På 1100-tallet straffet den norske Orknøyjarlen Harald Maddadsson (Haraldr Maddaðarson) (ca 1134-1206) biskop John av Caithness ved å få ham blindet. Ifølge Orknøyingenes saga fra 1200-tallet ba biskop John til «Trøllhaena», og senere fikk han synet tilbake da han ble brakt til hennes «hvilested», som muligens refererer til en lokal nordlig helligdom heller enn Restalrig.

St Tredwell’s Chapel på Papa Westray i OrknøyeneDet viktigste senteret for Triduanas kult var i Restalrig, nå en del av Edinburgh, hvor sognekirken er viet til henne. Blant dedikasjonene til henne er Kintradwell i Caithness og Tradlines i Forfarshire. I Rescobie pleide det å holdes et marked på hennes festdag, men på begynnelsen av 1800-tallet ble det flyttet til Forfar. Det var kjent som St. Trodlin’s Fair. Andre dedikasjoner til Triduana inkluderer kapeller i Ballachly (Caithness), Loth (Sutherland) og på Papa Westray på Orknøyene (St Tredwell’s Chapel). Pilegrimer reiste til Papay fra hele Orknøyene og områdene i nord på jakt etter en helbredelse.

Før reformasjonen var hennes skrin i Restalrig den viktigste av alle helligdommer nær Edinburgh. På grunn av denne prominensen var hennes kirke den aller første som falt som offer for puritanernes fanatiske nidkjærhet. Etter å ha vært æret i tusen år ble hennes relikvier vanhelliget da skrinet ble ødelagt. The General Assembly erklærte den 21. desember 1560 at «kirken i Restalrig, som et monument over avgudsdyrking, skal rives fullstendig ned og ødelegges».

Hennes minnedag er 8. oktober. Relikvier av henne ble æret i katedralen i Aberdeen i katolske tider. Kulten for Triduana har blitt gjenopplivet i den moderne katolske kirken i Restalrig.

Kilder: en.wikipedia.org, saintwiki.com, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 19. august 2013

av Per Einar Odden publisert 19.08.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:03