Den hellige Trofimos av Syria og fem ledsagere

Minnedag: 28. november

Den hellige Trofimos (Trofimus, Trophimus) led martyrdøden i Syria på et ukjent tidspunkt sammen med fem ledsagere, de hellige Theodolus (Theodulus), Erspectatus, Saturnin, Eusebius (gr: Eusebios, Εὐσέβιος) og Julius. Mer vet vi ikke om dem, bortsett fra minnedagen 28. november.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 5. oktober 2014

av Per Einar Odden publisert 05.10.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:05