Den hellige Trond av Hesbaye (~630-~693)

Minnedag: 23. november

Den hellige Trond av Hesbaye (~630-~693)

Den hellige Trond (Tron, Trudon, Truyen, Trudjen, Truiden; lat: Trudo) ble født rundt år 630 (ifølge en senere tradisjon i 628) i regionen Haspengouw/Hesbaye (Haspengau) i Brabant i den nordøstlige delen av dagens Belgia, som da var regjert av Austrasia. Hans foreldre Wicboldo (Wicbald) og den salige Adela var rike og fornemme frankere, og hans mor tilhørte familien til hertugene av Austrasia. De ga sønnen en grundig kristen oppdragelse.

Trond bestemte seg tidlig for å gå i Kirkens tjeneste og ble muligens benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) under den hellige misjonsbiskopen Remaclus. Biskopen sendte ham til katedralskolen i Metz, hvor han studerte teologi og Skriften. Katedralen i Metz var viet til den hellige Stefan, som Trond alltid viste stor hengivenhet for og senere viet sin egen grunnleggelse til. Han ble deretter presteviet i 655 av den hellige biskop Klodulf av Metz (d. 692), sønn og tredje etterfølger av den hellige Arnulf av Metz (ca 582-640), stamfar for karolingerne.

Da Trond var tilbake i sine hjemtrakter i Brabant, ble han misjonær blant hedningene, som det fortsatt var mange av der på 600-tallet. I Sarchinium (Zerkingen) ved elva Cylindria (i dag en bydel i Saint-Trond) bygde han en kirke på sin egen eiendom, og den ble vigslet rundt 660 av den hellige biskop Théodard av Liège og viet de hellige Quintinus og Remigius. Disipler samlet seg rundt Trond, og med tiden vokste det frem et kloster i tilknytning til kirken som han selv ledet som abbed. Som grunnleggelsesår nevnes 662. Klosteret ble senere oppkalt etter ham, og klosteret har gitt navn til byen Saint-Trond (Sint-Truiden), som ligger mellom Tongeren og Leuven/Louvain (Löwen) i dagens Belgia. Han grunnla også et kvinnekloster i Odeghem ved Brugge/Bruges, og det ble også senere oppkalt etter ham.

Trond døde en 23. november rundt år 693 i Saint-Trond og ble gravlagt i den kirken han selv hadde bygd. Det ble meldt om mirakler ved hans grav, som ble et valfartsmål. Hans biografi, Vita Trudonis, ble skrevet på slutten av 700-tallet, mindre enn hundre år etter hans død, av en Donatus, diakon i kirken i Metz, etter ordre fra hans biskop Angibram [Angilrams] (769-91), og den er relativt pålitelig. En andre biografi ble skrevet rundt 1055, men er gått tapt, vi kjenner bare forfatteren (Guikardus), som trolig er abbed Wichard av Blandigny. En tredje biografi ble skrevet rundt 1085 av Theoderik, senere abbed av Saint-Trond (død 1107), og en fjerde ble skrevet i 1539 og offentliggjort i 1540.

Trond æres som apostel for det området i Brabant som er kjent som Haspengouw/Hesbaye (Haspengau/Hasbein) (lat: Hasbania). Hans kult kan spores tilbake til 700-tallet, og høydepunktet for kulten var fra 800- til 1000-tallet.

Tronds relikvier ble skrinlagt i 880 av biskop France av Liège sammen med relikviene til den hellige biskop Eucherius av Orleans, som hadde dødd der i eksil i 743. På grunn av normannernes truende invasjoner ble relikviene i 883 gjemt i en underjordisk krypt. Etter den store brannen i 1085 gikk de tapt, men ble gjenfunnet i 1169. Den 11. august samme år ble det foretatt en offisiell identifisering og skrinlegging av biskop Rudolf III. I 1490 ble Tronds relikvier erklært autentiske, i 1803 ble relikviene overført til Vår Frues kirke i Saint-Trond og i 1873 ble de lagt i et nytt relikvar.

Tronds minnedag er dødsdagen 23. november. Hans navn står i Martyrologium Romanum. Andre minnedager er 11. august (translasjon 1169), 20. mai (skrinlegging i 1045), 1. oktober (en senere translasjon). Hans mange translasjoner og skrinleggelser har ført til at også datoene 5.og 12. august og 1. og 2. september opptrer i martyrologiene. I bispedømmet Metz ble han tidligere feiret den 27. november, men i dag feires han den 23. også der sammen med andre abbeder.

Trond fremstilles ofte mens han utfører mirakler. For eksempel får han en stav til å gi grønne skudd, han lar en kilde springe frem, han blinder en kvinne som har såret ham som barn, men gir henne senere synet tilbake. Ofte fremstilles han som abbed med en kirkemodell av Saint-Trond.

av Webmaster publisert 26.04.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54