Den hellige Tryfon av Rostov (d. 1468)

Minnedag: 1. februar

Den hellige Tryfon (Tryphon; ru: Trifon; Трифон) ble født en gang på 1300-tallet i Russland. Han var superior for klosteret Novospasskij («Nye Frelser») i Moskva og var skriftefar for storfyrst Basilios II den Blinde (1425-62).

Den 23. mai 1462 ble han konsekrert til biskop av Rostov av metropolitt Theodosios av Moskva (1461-64). I 1466 trakk han seg tilbake til Frelserklosteret i Jaroslavl, hvor han døde den 30. desember 1468 (visse lokale dokumenter indikerer år 1466). Det synes som om hans minnedag ble flyttet til 1. februar slik at han kunne æres sammen med sin navnebror, den hellige Tryfon av Campsada (d. 251).

Den hellige Prokhoros (lat: Prochorus) (d. 1328), som også var biskop av Rostov og fikk navnet Tryfon da han mottok tonsuren inn i Det store skjema (den øverste munkegraden), ble også gravlagt i det samme klosteret.

av Webmaster publisert 26.01.2010, sist endret 27.04.2019 - 12:37