Den hellige Tryfon av Konstantinopel (d. 933)

Minnedag: 19. april

Den hellige Tryfon av Konstantinopel (d. 933)

Den hellige Tryfon (Tryphon, Trypho; gr: Τρύφων) ble født en gang på 800-tallet. Han var munk fra sin ungdom og utmerket seg ved sin saktmodighet, mangel på ondskapsfullhet, sin fulle underkastelse av Guds vilje og sin faste tro og kjærlighet til Kirken. På denne tiden styrte keiser Romanus (919-44) i Konstantinopel. Han ønsket å sette sin yngre sønn Theofylakt på patriarktronen. Da patriark Stefanos (925-28) døde, var Theofylakt ennå bare seksten år gammel, så keiseren foreslo at Tryfon kunne være locum tenens (fungerende leder) av patriarkatet inntil Theofylakt ble voksen.

Tryfon aksepterte saktmodig byrden av den patriarkale tjeneste, og i tre år styrte han Kirken med klokskap. Da Theofylakt fylte tyve år i 931, ga keiseren Tryfon ordre om å trekke seg fra patriarkembetet. Men Tryfon anså det ikke riktig å gi tronen over til en uerfaren ungdom, så han nektet å trekke seg. Keiseren ble rasende og ville henrette Tryfon, men han kunne ikke true ham, siden hans liv var uklanderlig og han hadde folkets støtte. Da søkte keiseren de utspekulerte rådene til biskop Theofilos av Caesarea.

Den svikefulle biskopen gikk til Tryfon og tryglet ham om ikke å adlyde keiserens ordre om å trekke seg fra patriarktronen. Deretter ba han om å få Tryfons signatur på et blankt ark. Patriarken mistenkte ikke forræderi, så han tok et blankt ark og skrev: «Tryfon, ved Guds nåde, erkebiskop av Konstantinopel, Det nye Roma, og økumenisk patriark».

Da keiseren ble vist dette arket, ga han ordre om at det over Tryfons signatur skulle skives: «Jeg trekker meg herved fra stillingen som patriark, ettersom jeg betrakter meg selv som uverdig for dette embetet». Da dette falske dokumentet ble lest opp for de keiserlige dignitærer, fjernet tjenere Tryfon fra patriarkens residens.

Tryfon holdt tålmodig ut den uretten som ble begått mot ham, og han vendte tilbake til sitt eget gamle kloster. Der levde han i to år og fem måneder som enkel munk før han døde i 933. Hans legeme ble brakt til Konstantinopel og gravlagt blant patriarkene. Hans minnedag er 19. april.

Tryfons avsettelse startet en tid med uro i kirken, siden folket og presteskapet tok Tryfons side som Guds mann. I 933 overtok keisersønnen Theofylakt som patriark (933-56). Han var vennlig og velmenende, men hans eneste interesse var hester, og han gjorde patriarkpalasset om til en ren stall. Han utførte sine religiøse plikter kompetent, men apatisk, og han var en skam for kirken.

av Webmaster publisert 26.01.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:54