De hellige Trofimos, Sabbatius og Dorymedon av Synnada (d. ~277)

Minnedag: 19. september

De hellige Trofimos, Sabbatius og Dorymedon av Synnada (d. ~277)

De hellige Trofimos (lat: Trophimus; it: Trofimo), Sabbatius og Dorymedon var asiatiske martyrer som led martyrdøden rundt år 277 under den romerske keiseren Probus (276-82). En hedensk fest ble feiret i byen Antiokia i Pisidia, som lå i Lilleasia mellom Frygia og Pamfylia (i dag ruiner nær Yalvac i Tyrkia). Offer ble frembrakt for gudebildene, vinen flommet og skjendige handlinger ble utført. Denne Antiokia må ikke forveksles med Antiokia ved elven Orontes i Syria (i dag Antakya i Sørøst-Tyrkia).

De kristne Trofimos og Sabbatius kom til byen akkurat da festen ble feiret, og de ble dypt sørgmodige over dette høylydte og uanstendige spetakkelet. De ba om at Herren måtte lede de fillfarne til frelsens vei. Men da de sa dette, ble avgudsdyrkerne oppmerksomme på deres nærvær. Da de så at de fremmede ikke tilba gudebildene, arresterte de dem og brakte dem til guvernøren. Ved avhøret bekjente de hellige martyrene sin tro med stor fasthet. Da de fikk ordre om å fornekte Kristus, nektet de bestemt å gjøre dette. Sabbatius døde under den grusomme torturen som fulgte, da hans øyne ble stukket ut og hans kjøtt ble revet opp med jernklør.

Trofimos ble sendt til byen Synnada, hovedstad i Frygia Salutaris (i dag Þuhut i Tyrkia), for å bli utsatt for en enda mer forferdelig tortur. I tre dager gikk han iført jernsandaler med skarpe nagler, drevet frem av en vaktstyrke til hest. Stattholderen av Frygia Salutaris, Herennius Dionysios, som var beryktet som torturist og bøddel, brukte alle former for tortur for å bryte ned viljen til den tapre kristne. Men Trofimos bare gjentok ordene fra Skriften: «Den rettferdige kan rammes av meget ondt, * men Herren frir ham ut» (Sal 34 [V33], 20).

Senatoren Dorymedon (Dorimedontos; it: Dorimedonte), som var en hemmelig kristen, besøkte Trofimos i fengselet og vasket og forbandt hans sår. Da hedningene fikk vite at senatoren ikke ville delta i festen for Castor og Pollux, spurte de om grunnen til at han nektet. Senatoren svarte at han var kristen og at han ikke ville delta i en fest for demoner. Han og Trofimos ble da kastet til de ville dyrene for å bli spist av dem, men martyrene forble uskadet. Da ble de halshogd med sverd.

De tre martyrenes minnedag er 19. september både i den latinske og den greske kirken.1 Dorymedons navn står i det nye Martyrologium Romanum (2001), men da under 20. september, mens Trofimos står oppført under 19. september. Et relikvar i form av en sarkofag som inneholder noen knokler av Trofimos, har blitt oppdaget i Schifout Kassaba og brakt til museet i Broussa, og den kan stamme fra 200-tallet.2


1
Acta Sanctorum, september, VI (Antwerpen 1757), s 9-20
2
se Mendel i Bulletin de Correspondance Hellénique, XXXIII (1909), s 342 ff
av Webmaster publisert 07.04.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:54