Den salige Thomas Sherwood ( -1578)

Minnedag: 7. februar

Den salige Thomas Sherwood aktet å reise til Douay for å studere til katolsk prest, men ble forrådt som katolikk og arrestert før avreise, i London. Han ble pint i Tower i et forgjeves forsøk på å få ham til å røpe navnet på en prest han hadde assistert under messefeiring, og ble så dømt for å underkjenne dronningens religiøse herredømme, og «hanged, drawn and quartered» på Tyburn. Saligkåret 1895. Minnedag 7. februar.

av Webmaster publisert 07.10.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:54