De hellige Trofimus og Theofilus av Roma ( -~302)

Minnedag: 23. juli

De hellige Trofimus og Theofilus var martyrer som ble halshogd i Roma ca 302 under keiser Diokletians (284-305) forfølgelser. Deres minnedag er 23. juli.

av Webmaster publisert 16.02.2001, sist endret 28.11.2015 - 02:54