Den hellige Tudglid ferch Brychan (400-t)

Minnedag: 9. mai

Den hellige Tudglid (Tutglid) levde på 400- eller 599-tallet i Wales. Hun var en av de mange døtrene av den berømte, halvlegendariske hellige kongen Brychan av Brycheiniog (Brecknock) (400-t?), konge av det kristne kongeriket Brecknock i det sørlige Wales. Ifølge Cognatio de Brychan var hun hustru til Cyngen sønn av Cadell Deyrnllug, fyrste av Powys, og mor til Cadell, Brochwel Ysgythrog, Mawn og andre. I den domitianske versjonen av Cognatio staves hennes navn Tuglit, og i Jesus College MS 20 er navneformen Gutuyl.

Det kan knapt herske tvil om at Tudglid var den originale skytshelgenen for kirken i Llanwrtyd (nå St David), som ligger i Brychan-land. Edward Lhuyd sier i sine notater om sognet fra 1699 at sognets fest holdes på Dy-gwyl Dyclid [Tyclids festdag] den 9. mai, og han nevner også en Ffynnon Dyclid i sognet. Tudclyd og Tudglid er de eneste helgennavnene som har formen Tyclid, men førstnevnte tilhørte en annen del av Wales. Ingen helgen med lignende navn minnes i de walisiske kalenderne den 9. mai, og ingenting er kjent om en St Gwrtyd.

Ulike sene dokumenter angir som hustru til Cyngen og mor til Brochwel henholdsvis Tydfil, Tangwystl og Tudwystl, alle døtre av Brychan, men de er alle feilskrivinger av navnet Tudglid.

Kilder: Baring-Gould (8) - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 25. mars 2013

av Per Einar Odden publisert 25.03.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:05