Den hellige Tudhistil ferch Brychan (400-t)

Den hellige Tudhistil levde på 400- eller 500-tallet i Wales. Hun var en av de mange døtrene av den berømte, halvlegendariske hellige kongen Brychan av Brycheiniog (Brecknock) (400-t?), konge av det kristne kongeriket Brecknock i det sørlige Wales. I den vespasianske versjonen av Cognatio de Brychan står det Tudhistil inde dicitur Merthir Tudhistil, og i den domitianske versjonen Tutbistyl ab ea dicitur Merthyr Tutbystil.

Merthir Tudhistil har ikke blitt identifisert, men det må ha vært det nå forsvunne kapellet som har overlevd i gårdsnavnet Capel Tydyst i sognet Llandeilo Fawr i Carmarthenshire. Det nevnes i en stevning i Aneurin Owens utgave av de walisiske lovene som Llan Dydystyl o vywn y vaenor Vabon, det vil si «Llan Dydystl innen Maenor Fabon» i det sognet. Hennes søstre Tydieu og Lluan er assosiert med to nabosogn. Det finnes flere tilfeller hvor en Merthyr er blitt forvandlet til en Llan, for eksempel to kirker i Monmouthshire, Merthyr Maches, nå Llanfaches, og Merthyr Tegfedd, nå Llandegveth.

Tudwystl, en datter av Brychan, oppgis som hustru til Cyngen, fyrste av Powys, og mor til Brochwel, i Peniarth MS 75 fra 1500-tallet, men hun er den Tangwystl fra Myvyrian, 1 og begge er feil for Tudglid. I det samme manuskriptet nevnes en annen datter av Brychan, Tudwystl, yn Ron yn ffraingk. Formen Tadwystl opptrer også. Det eneste navnet som tilsvarer disse ulike formene i Jesus College MS 20, er Taghwystyl. Se under St. Tanglwst.

Kilder: Baring-Gould (8) - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 25. mars 2013

av Per Einar Odden publisert 25.03.2013, sist endret 04.10.2013 - 14:04