Den hellige Tutilo ( -~915)

Minnedag: 28. mars

Den hellige munk Tutilo i St.Gallen i Sveits var medarbeider til musikeren den salige Notker Balbulus. Han var også dikter, maler og stenhugger, og var kjent for sin aversjon mot oppmerksomhet rundt sin person. Minnedag 28. mars.

av Webmaster publisert 05.01.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:54