Den salige Thomas Woodhouse ( -1573)

Minnedag: 19. juni

Den salige Thomas Woodhouse ble fengslet i 1561, og hold fengslet i tolv år. Under fengselsoppholdet ble han pr. brev opptatt i jesuitterordenen. Han ble «hanged, drawn and quartered» på Tyburn. Saligkåret 1886. Minnedag 19. juni.

av Webmaster publisert 09.10.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:54