Den hellige Tydieu ferch Brychan (400-t)

Den hellige Tydieu (Tydïe) levde på 400- eller 500-tallet i Wales. I sin Pedigree of Brychan’s Children nevner David Nash Ford henne ikke. Hun var en av de mange døtrene av den berømte, halvlegendariske hellige kongen Brychan av Brycheiniog (Brecknock) (400-t?), konge av det kristne kongeriket Brecknock i det sørlige Wales.

Tydieu skal ifølge Iolo-manuskriptene ha vært en helgen (nonne) yn y Tri gabelogwar, noe forfatteren av historien om Brecknockshire tolker at betyr at hun bodde i Capel Ogwr eller Ogmore Chapel, som tidligere lå under St. Bride’s Major i Glamorganshire. Dette kapellet sto tidligere nær elven Ogwr eller Ogmore i sognet St Bride’s Major.

Notisene i Cognatio de Brychan som tilsvarer det overstående, er uten tvil de følgende, i den vespasianske versjonen Kein y thrauil ogmor; i den domitianske versjonen Keinbreit apud Teraslogur, men de peker til en helt annen helgen. Vi kjenner ingen minnedag.

The Cambro-British Saints skriver «Tydew, datter av Brychan, i Manaw». Dette synes å passe med «Bethan i Manilia» i Cognatio. Jesus College MS 20 angir som en datter av Brychan, Tutlith yn llys ronwy ygwlat vorgan, «Tudlith i Llys Ronwy i Glamorgan», men ingen ting er kjent om henne.

Kilder: Baring-Gould (8), Rees - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 25. mars 2013

av Per Einar Odden publisert 25.03.2013, sist endret 04.10.2013 - 14:04