Den hellige Ulfhild

Minnedag: 24. september

Den hellige Ulfhild (Ulvhild) var en svensk lokalhelgen eller bygdehelgen.

På Selaön i innsjøen Mälaren ligger en kirke som heter Över-Selö kirke. Kirken og sognet har tidligere hatt et annet navn. I atskillige middelalderdokumenter møter vi navnet Wlfuildækyrkia, Vlwilla sogn, o d. Blant brevskriverne finner vi erkebiskopen i Uppsala, biskopen, domprosten og domkapitlet i Strängnäs samt sognepresten i sognet. Stedsnavnet er altså helt offisielt. Noen ganger kalles sognet og kirken uttrykklig den hellige Ulfhilds (Sancte Uluildis ecclesia, Sancta Wluilda sogn). Med tiden blir navnet Över-Selö stadig mer vanlig, og i dag er det enerådende.

Hvem den hellige Ulfhild var, vet vi ikke. Man har i moderne tid gjettet på den dronning Ulfhild som levde i første halvdel av 1100-tallet, den norske stormannsdatteren Ulfhild Håkansdotter (1095-1148). Hun var riktignok kjent for sine sterke kirkelige interesser og bidro aktivt til grunnleggingen av Alvastra kloster, men for øvrig synes hun å ha ført et stormfullt liv. Hun var gift tre ganger: først med kong Inge den Yngre (1110-25) i hans andre ekteskap, deretter med kong Nils Svendsøn av Danmark (1104-34) og til sist med kong Sverker den Eldre av Sverige (1130-56), og derfor har hun også blitt heltinnen i Birgitta Ahlbergs roman «Tre konungars drottning».

Andre behandler henne mindre vennlig og kaller henne en virkelig farlig kvinne, en femme fatale, en manneslukerske, giftmorderske og intrigemakerske av italienske renessansedimensjoner. Ifølge krønikerne var det hun som kort etter bryllupet fikk sin mann kong Inge til å drepe sin medregent og eldre bror Filip. En tid deretter falt Inge selv død om, etter å ha inntatt en «ond drikk» i klosteret i Vreta. Da giftet hun seg i 1130 med Danmarks kong Niels Svendsøn, far til den nye svenske kongen Magnus Nilsson den Sterke (ca 1125-30). Samme år skal hun ha egget Magnus til å myrde den hellige hertug Knud Lavard og fått Sverker til med list å beseire sine motstandere blant svearne og vestgøterne. Hun forlot i 1132 kong Nils, som i 1134 døde under uklare omstendigheter. Da giftet hun seg for tredje gang, nå med den nye svenske kongen Sverker den Eldre, som hun rundt 1135 ga en sønn, den kommende kong Karl Sverkersson (1161-67) (det var Sverker-ætten som kjempet med Erik den Helliges ætt om makten). I 1143 hadde antakelig hennes dårlige samvittighet endelig rammet henne, og derfor grunnla hun Alvastra kloster, som hun ga gård og grunn til, og senere samme år også det som skulle bli Nydala kloster. Hun døde i 1148, trolig på Alvastra kongsgård.

Det er på ingen måte sikkert at den hellige Ulfhild var identisk med «tre kongers dronning», for navnet Ulfhild var ikke uvanlig. Det eneste vi med visshet kan påstå, er at allmuen på Selaön har ansett en kvinne ved navn Ulfhild hellig og oppkalt sin kirke etter henne. Analogien med Bot (vida) kirke, oppkalt etter den hellige Botvid og Karl(ung)s kirke, oppkalt etter den hellige Karlung, er jo åpenbar.

Den hellige Ulfhild har ingen kjent minnedag, men i Sverige feires den 24. september alle Sveriges helgener som ikke har noen egen dag i kalenderen.

av Webmaster publisert 15.05.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:54