Den salige Ulrik av Ursberg (d. 1136)

Minnedag: 1. august

Den salige Ulrik (Ulrich) ble døst på slutten av 1000-tallet i Frankrike eller Tyskland. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres moderkloster Prémontré ved Laon i departementet Aisne i regionen Picardie i Nord-Frankrike.

Klosteret Ursberg i distriktet Günzburg ved Augsburg i Bayern i Sør-Tyskland ble grunnlagt i 1125 (eller 1126/28) av grev Werner av Schwabeck (Schwabegg-Balzhausen) og viet til apostelen Peter og Johannes Evangelisten. Det var premonstratensernes første grunnleggelse i Sør-Tyskland og skulle bli svært aktivt i å grunnlegge andre premonstratenserklostre.

Ulrik ble sendt dit fra Prémontré som klosterets første prost. Som sådan la han grunnlaget for det senere blomstrende livet i klosteret. Rundt 1130 sendte han noen medbrødre til Roggenburg for å understøtte den nye grunnleggelsen der. Ulrik døde i 1136 og ble etterfulgt som prior av den hellige Grimo av Ursberg (1136-ca 1173).

Siden gammel tid har Ulrik blitt æret som salig, og den salige reformatoren Servatius de Lairvelz (1560-1631) fra Lorraine brakte for eksempel et bilde av Ulrik med tittelen «salig» til sitt kloster i Pont-à-Mousson. Hans minnedag hos premonstratenserne er 1. august.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54