Den salige Utto av Metten (~750-829)

Minnedag: 3. oktober

Skytshelgen for landryddere og nybyggere

Den salige Utto (Udo, Utho; Otto, Ottone, Odone) av Metten ble født rundt 750 i Milano (?) i regionen Lombardia i Nord-Italia. Han var grunnlegger og første abbed av benediktinerklosteret Metten ved Deggendorf i Niederbayern i Tyskland (Ordo Sancti Benedicti – OSB). Han skal ha grunnlagt klosteret i 766 på et stykke land han eide.

Andre kilder sier at den salige Gamelbert av Michaelsbuch grunnla klosteret i 766 og deretter hentet sin gudsønn Utto, munk i Reichenau ved Bodensjøen, til dets første abbed sammen med tolv ledsagere. Gamelbert hadde i sin tid forberedt Utto til prestevielsen. Også Karl den Store blir nå og da nevnt som grunnlegger av klosteret. Det som er sikkert er at Utto var klosterets første abbed.

Utto døde den 3. oktober 829 i Metten og ble gravlagt i klosteret. Noen relikvier oppbevares fortsatt der i et skrin. I den nordlige delen av klosterbygningens øvre etasje står et gravmæle av granitt fra 1300-tallet, som tidligere hadde sin plass foran høyalteret i klosterkirken. I det regulære koret blir den berømte Utto-staven oppbevart – den skal Utto ha fått av den hellige pave Leo III (795-816).

Han ble saligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 25. august 1909 av den hellige pave Pius X (1903-1914). Hans minnedag er dødsdagen 3. oktober. Samtidig ble kulten til Gamelbert av Michaelsbuch stadfestet. Avbildninger av Utto finnes nesten utelukkende i området rundt Metten. Der vises han i munkedrakt eller messeklær, og som attributter har han abbedstav eller øks, siden han skal ha ryddet skog for klosteret.

av Webmaster publisert 06.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54