Den hellige Ursicinus av Nikomedia (d. 304)

Minnedag: 14. august

Den hellige Ursicinus (Ursicius) ble født en gang på 200-tallet i Illyria, det nåværende Kroatia. Hans foreldre var kristne, og de oppdro sønnen som kristen. Allerede i sin ungdom gikk han i krigstjeneste, og på grunn av sin dyktighet og sitt mot ble han forfremmet til tribun i den keiserlige hær.

En kamerat, som tidligere hadde hyklet et vennskap med ham, misunte ham på grunn av forfremmelsen, så han anga ham som kristen. Standhaftig bekjente Ursicinus sin tro og gjennomled den frykteligste tortur med glede og takk til Gud. Hans angiver, full av skadefryd over dødsdommen som dommeren avsa, rev sverdet fra bøddelen for selv å foreta halshoggingen, men etter tre mislykkede forsøk ble han steinet av de opprørte tilskuerne og drept. Ursicinus’ legeme ble gravlagt av en from kvinne ved navn Simplicia på hennes gods.

Han ble halshogd for sin kristne tros skyld under stattholderen Aristides i Nikomedia i Bitynia i Lilleasia (i dag Izmit i Tyrkia) etter ulike former for tortur. Noen kilder sier at det skjedde i 304 under keiser Diokletian (284-305; d. 311), mens andre kilder legger hans martyrium under keiser Konstantins medkeiser Maximinus II Daza (305-13) [Gaius Valerius Galerius Maximinus, opprinnelig Daia, vanligvis kjent som Maximinus Daia eller Daza].

Hans minnedag i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004) er 14. august:

In Illýrico, sancti Ursicíni, mártyris.

I Illyria [nå i Kroatia], den hellige Ursicinus, martyr.

Kilder: Benedictines, Bunson, MR2004, KIR, CatholicSaints.Info, santiebeati.it, nominis.cef.fr, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 4. desember 1999 – Oppdatert: 24. desember 2017

av Webmaster publisert 04.12.1999, sist endret 01.10.2018 - 18:28