Den hellige Ursicinus av Säben (600-t)

Minnedag: 11. desember

Den hellige Ursicinus (it: Ursicino) eller Ursus (it: Orso) levde på 600-tallet. Han var biskop av Säben/Sabiona i Tyrol fra rundt 645, det året da hans forgjenger Praecopius (Procopio, Preconio) døde. Vi vet ikke hvor lenge han var biskop.

Bispesetet ble rundt 992/93 flyttet til Brixen/Bressanone i Tyrol. Etter Første verdenskrig ble de østerrikske provinsene Sør-Tyrol (Südtirol/Alto Adige) og Trent (Trentino) innlemmet i Italia, og de to provinsene utgjør nå regionen Trent-Südtirol/Trentino-Alto Adige, som er tospråklig. I 1964 ble bispedømmene Brixen/Bressanone og Bozen/Bolsena slått sammen til bispedømmet Bozen-Brixen (Bolsena-Bressanone).

Ursicinus’ minnedag er 11. desember i bollandistenes Elenchus, det vil si helgener med minnedag i tiden fra 21. (15.) oktober til 31. desember som bollandistene fortsatt skulle bearbeide, noe det aldri har blitt noe av.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 24. desember 2017

av Per Einar Odden publisert 24.12.2017, sist endret 24.12.2017 - 11:43