Den hellige Ursus av Ravenna (d. ~426)

Minnedag: 13. april

Mosaikk fra 500-tallet i basilikaen Sant’Apollinare in Classe ved RavennaSkytshelgen for buntmakere og garvere

Den hellige Ursus (it: Orso) (= bjørn) ble født en gang på 300-tallet i Siracusa på Sicilia i Sør-Italia. Han kom fra en fornem familie. Han omvendte seg til kristendommen, noe hans hedenske far reagerte voldsomt på. Så han flyktet fra sin fars vrede til Ravenna i den daværende regionen Flaminia (tidligere Ager Gallicus), den regionen som strakte seg langs Adriaterhavskysten fra Ariminum (Rimini) til Aesis (Esino), og i innlandet til Apenninenes østlige skråning. Navnet Flaminia fikk regionen fra veien Via Flaminia som gikk gjennom den, slik det skjedde i naboregionen Aemilia. I dag ligger Ravenna i regionen Emilia Romagna.

Ursus imponerte de lokale innbyggerne med sin hellighet, slik at han ble valgt til biskop etter Liberius III (ca 380-ca 399). Han hadde embetet som biskop av Ravenna i mer enn tyve år, og han gjenopprettet feiringen av fester for helgener, en skikk som hadde falt bort.

Da keiser Honorius (395-423) av strategiske sikkerhetsgrunner flyttet hovedstaden for Vestromerriket fra Milano til Ravenna, flyttet Ursus i 402 bispesetet også fra Classe og inn i Ravenna. Der lot han bygge katedralkirken Hagia Anastasis («Den hellige oppstandelse»), som han vigslet en påskedag. Etter at Ursus var blitt helligkåret, fikk kirken navnet Basilica Ursiana eller Templum Ursianum etter ham. Denne kirken måtte på 1700-tallet vike for dagens domkirke. Det at Ursus var av siciliansk opprinnelse, forklarer spredningen av kulten for hellige fra Sicilia i Ravenna fra 400-tallet. En tradisjon sier at han bygde Basilica Ursiana på egen bekostning med inntekter fra sine besittelser på Sicilia.

Ifølge historikeren Agnello Ravennate (ca 800-50) var Ursus biskop i 26 år frem til sin død i 396 (398), men dette episkopatet må ha tilhørt hans forgjenger. Bispelisten sier at Ursus’ episkopat varte fra rundt 399 til hans død rundt 426. Andre kilder igjen sier at han døde i 412. Men alle er enige om at hans dødsdato var 13. april. Han kan ikke ha vært død før 402, da både keiserrikets hovedstad og bispedømmets sete ble flyttet til Ravenna. Han ble etterfulgt som biskop av den hellige Peter I Krysologos (ca 426-450), som var den første metropolitt (erkebiskop) av Ravenna. Det finnes bare to pålitelige data om hans eksistens: 1) Han var allerede biskop da Ravenna ble hovedstad i Vestromerriket. 2) I det året da Ursus døde, falt påskedag på 13. april. Siden påsken er en bevegelig høytid, kan man fastslå at han døde før eller etter 412.

Ursus’ minnedag ble i Ravenna feiret på påskedag, årsdagen for innvielsen av basilikaen. Hans minnedag i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004) er dødsdagen 13. april.

Ravénnae in Flamínia, sancti Ursi, epíscopi, qui sedem episcopálem Classi in civitátem tránstulit, ecclésiam cathedrálem sub titolo sanctae Anástasis die Páschatis dedicávit et eádem die alicúius anni insequéntis ipse ad glóriam resurrectiónis migrávit.

 

I Ravenna i Flaminia [nå Emilia Romagna], den hellige Ursus, biskop, som flyttet bispesetet fra Classe til denne byen og vigslet katedralkirken på påskedag til den hellige Anastasis [den hellige oppstandelse], på samme dag noen år senere gikk han også til oppstandelsens herlighet.

Kilder: Benedictines, Bunson, MR2004, KIR, CatholicSaints.Info, Bautz, Heiligenlexikon, santiebeati.it, it.wikipedia.org, zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 18. april 2015

av Per Einar Odden publisert 18.04.2015, sist endret 28.12.2015 - 12:06