Usuard (d. 877)

Usuard (Huswardus) ble født på begynnelsen av 800-tallet og var benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) og diakon i klosteret Saint-Germain-des-Prés i Paris. I 845 måtte han flykte sammen med sine klosterbrødre fra normannerne, og først i 863 kunne de komme tilbake til Paris. Usuard var et prominent medlem av sin orden, og i 858 ble han sendt til Spania for å hente relikvier av den hellige Vincent av Valencia. Da han og hans følge underveis fikk vite at disse befant seg i Italia, fortsatte de likevel reisen og vendte tilbake med relikvier av martyrene Gregor, Aurelius og Natalia av Córdoba.

I tillegg til en grammatikk skrev Usuard det martyrologiet som bærer hans navn, Martyrologium Usuardi monachi Sangermanensis («Martyrologiet til munken Usuard av Saint-Germain»). Det ble skrevet på oppfordring av den vestfrankiske kongen Karl den skallete (843-77; keiser fra 875), og prologen hvor han dedikerte verket til keiseren, tyder på at det ble fullført kort tid før Usuards død.

Helgenfortegnelsen var i det vesentligste en sammenfatning av den hellige Ado av Viennes (ca 800-75) verk fra 858, som Usuard omarbeidet for liturgisk bruk. Dessuten benyttet han seg av den hellige Beda den ærverdiges (ca 673-735) martyrologium i en utgave utgitt og utvidet av erkediakon Florus av Lyon, samt Martyrologium Hieronymianum og Wandalbert av Prüms martyrologium. Usuards verk var i middelalderen det viktigste i sitt slag. Først på 1500-tallet ble erstattet av Martyrologium Romanum, som bygger på Usuards verk og ennå i dag til dels gjengir hans ordlyd.

Usuard døde den 13. januar 877 (?) i Paris i Frankrike.

Usuards martyrologium er bevart i utallige manuskripter. Det ble utgitt i 1718 i Paris av Jacques Bouillart, basert på Usuards originalmanuskript eller i alle fall en samtidig kopi. En utvidet utgave ble utgitt av bollandisten Jean-Baptiste du Sollier i utgaven Juni VI og VII av Acta Sanctorum i Antwerpen, gjengitt også i Jacques-Paul Mignes Patrologia Latina, bind CXXIII og CXXIV, utgitt i 1849 i Paris. I 1965 ble teksten med kommentar utgitt av J. Dubois Le martyrologe d'Usuard i Brussel.

Hermann Grevens martyrologium (Martyrologium Hermanni Greven) bygger på Usuards verk. Hermann Greven (d. 1479) stammet fra Geseke ved Soest i det nåværende Nordrhein-Westfalen i det vestlige Tyskland og levde som karteuser (Ordo Cartusiensis – OCart) i Köln. Hans martyrologium inneholder i tillegg også informasjoner om tallrike helgener fra Rhinland og Westfalen, noen ganger riktignok bare navnene.

Kilder: CE, Bautz, Heiligenlexikon, en.wikipedia.org, geschichtsquellen.de - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 29. desember 2012

av Per Einar Odden publisert 29.12.2012, sist endret 04.10.2013 - 14:04