Den hellige Valerian av Trebizond og tre ledsagere (d. ~303)

Minnedag: 15. juni

Den hellige Valerian (Valerianus) led martyrdøden på et ukjent tidspunkt i Trebizond i Lilleasia sammen med tre ledsagere, de hellige Candidus, Aquila og Eugenius. Det skjedde under keiser Diokletian (284-305). Deres minnedag er 21. januar.

Keiserriket Trebizond (Trapezunt) ble grunnlagt i april 1204 og var et av de tre statene som etterfulgte det bysantinske imperiet. Riket lå i det nordøstlige Lilleasia mot Svartehavet og varte til 1461. Hovedstad var byen Trebizond eller Trapezus (gr: Trapezounta, Τραπεζουντα), i dag Trabzon i Tyrkia.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 1. desember 2011

av Per Einar Odden publisert 01.12.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:05