Den hellige Viktorinus av Amiterme (500-t)

Minnedag: 5. september

Den hellige Viktorinus var biskop av Amiterme i utkanten av Roma på 500-tallet. Han ble dømt til å henge opp ned til han døde, og først etter tre dager mottok han martyriets krone. Hans minnedag er 5. september.

av Webmaster publisert 03.12.2001, sist endret 28.11.2015 - 02:54