Den hellige Barlaam av Khutyn ( -1193)

Minnedag: 6. november

Den hellige Barlaam (Varlaam) ble født som Alexej på 1100-tallet i en velstående kjøpmannsfamilie i Novgorod i Russland. Da hans foreldre døde, solgte han alt han eide og ga bort det meste av pengene til de fattige. Selv dro han for å leve som eneboer i Khutyn [Kutyn, Choutinsk] ved bredden av elva Volga. Her bygde han et trekapell.

Etter hvert som hans ry for hellighet spredte seg, kom det mange disipler og sluttet seg til ham der. Da han ikke lenger kunne sørge for dem alle, organiserte han dem som et monastisk fellesskap og styrte dem selv som abbed. Det var på den tiden han tok navnet Barlaam. Trekapellet ble erstattet av en steinkirke viet til Herrens forklarelse. Blant pilegrimene og andre besøkende som strømmet til det nye klosteret, var hertug Jaroslav av Novgorod, som ble dets velgjører.

Men Barlaam levde ikke lenge etter at kommuniteten var endelig etablert. Etter å ha sørget for dets underhold og utnevnt en munk ved navn Antonius til å etterfølge ham, døde han den 6. november 1193. Det ble meldt om mirakler ved hans grav, som ble et populært valfartsmål. Hans relikvier ble høytidelig skrinlagt i 1452. Hans minnedag er dødsdagen 6. november. Hans biografi ble skrevet av en serbisk munk ved navn Pakhomios, og han minnes i den russiske liturgien under forberedelsene av brødet og vinen.

av Webmaster publisert 14.12.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54