Den hellige Viktorian av Asan ( -558)

Minnedag: 12. januar

Den hellige Viktorian (lat: Victorianus) ble født i Italia, hvor han grunnla klostre og hospitser. Han reiste deretter til Frankrike, hvor han bodde en kort tid. Deretter ble han grunnlegger og abbed i Asan nær Benasque i Pyreneene i Aragón i Spania, på grensen til Frankrike. Stedet heter i dag San Victorian etter ham (bispedømmet Barbastro).

Spania bestå den gangen av ulike gotiske kongeriker med en overliggende separat struktur fra det romerske keiserriket, og landet var svært splittet mellom ortodoks katolisisme, arianisme og priscillianisme. Viktorian ser ut til å ha hersket over en energisk og from kommunitet av munker i samsvar med katolsk ortodoksi i mange år. Han fikk ry som en stor instruktør i monastisk observans.

Han døde i 558, noe som bevitnes av en inskripsjon som ble funnet i 1900. Den hellige Venantius Fortunatus forteller i et epitaf (gravskrift) om hans dyder og mirakler i sin Carmina mellom 30 og 40 år etter Viktorians død. Hans minnedag er 12. januar. Relikvier befinner seg i klosteret Montaragon i Spania. Det finnes en latinsk biografi fra 700-tallet eller noe senere.

av Webmaster publisert 18.04.2002, sist endret 28.11.2015 - 02:54