De hellige Vincent, Sabina og Christeta av Ávila ( -303)

Minnedag: 27. oktober

De hellige Vincent, Sabina og Christeta var i følge deres lite troverdige acta tre unge kristne søsken i Ávila i Spania da guvernør Dacian beordret at kristendommen skulle ødelegges. Det ble gjort forsøk på å overtale Vincent, men han holdt fast ved sin tro. Da ble han dømt til døden.

Det er sagt at han etterlot avtrykket av en fot på en stein, og at dette var nok til å omvende hans voktere. Ved hjelp av sine søstre Sabina og Christeta var han i stand til å flykte. Men de hadde knapt kommet til Alba før de alle tre ble arrestert. De ble pisket, slått, partert og klemt mellom steiner. Deres martyrium skjedde i år 303.

Deres minnedag er 27. oktober. I kunsten avbildes de som en mann og to kvinner brukket på hjul. De æres i Ávila i Spania, hvor de led martyrdøden.

av Webmaster publisert 26.12.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54