Den hellige Vilhelm av Bourges (1150-1209)

Minnedag: 10. januar

Skytshelgen for barn

Den hellige Vilhelm (fr: Guillaume; lat: Guglielmus, Wilhelmus) ble født i 1150 på borgen Arthel i Nevers ved elven Loire i det sentrale Frankrike. Han kalles også Vilhelm av Donjeon eller Vilhelm Berruyer (Wilhelmus Bituricensis). Han kom fra en fremtredende familie, og hans far Baldvin (Baldwin; fr: Baudouin) var greve av Nevers. Han planla at Vilhelm og broren Guy skulle fortsette familietradisjonen med militærtjeneste som riddere og slutte seg til korstoget til Det hellige land.

Men han gjorde en feil ved å overlate Vilhelms utdannelse til guttens onkel på morssiden, Peter eremitten, som var erkediakon i Soissons nordøst for Paris. Gutten glemte både våpen, ridderskap og berømmelsen som ventet ham, og i stedet bestemte hans seg for å bli prest. I tidlig alder, kort etter sin prestevielse, ble han gjort til kannik i Soissons og senere til kannik i Paris.

Men han følte et kall til monastisk liv og sluttet seg til munkene i klosteret Grandmont i Haute-Vienne. Men en disputt der forstyrret hans fred, så i 1167 sluttet han seg til de strengere cistercienserne (Ordo Cisterciensis – OCist) i Pontigny. Han ble utnevnt til abbed i to små klostre som var underlagt Pontigny, først i 1184 av Fontaine-Jean i bispedømmet Sens og deretter i 1187 av Châlis ved Senlis nord i Île-de-France.

Da erkebiskop Henri de Sully av Bourges døde i september 1200, ble det lett etter en etterfølger blant de cisterciensiske abbedene. Vilhelm ble valgt den 23. november 1200 i en prosess som gikk ut på å trekke ut ett av tre navn av sedler som ble plassert på et alter av Henris bror Eudes, biskop av Paris, det var et valg som bekreftet presteskapets stemmegivning. Vilhelm ville ha nektet å motta utnevnelsen hvis han ikke hadde fått direkte ordre om å motta den, både fra pave Innocent III (1198-1216) og fra sin overordnede, abbeden av Cîteaux.

Vilhelm viste seg å bli en idealbiskop. Han var streng i sitt privatliv, bar hårskjorte og avsto fra rødt kjøtt, og han var full av pastoral omsorg for de fattiges åndelige og materielle velferd, noe han så på som sin første plikt. Han var en etterspurt skriftefar. Han forsvarte sin Kirkes rettigheter, inkludert dens landeiendommer, mot truende inngrep fra den sivile makt, og forsvarte sin sak med suksess til og med overfor den franske kongen Filip II August (1180-1223). Han refset kongen for hans skilsmisse og nye ekteskap.

Vilhelm hadde også vanskeligheter med sitt kapittel og med albigensiske kjettere, men han overvant alle problemene med tålmodighet og fasthet. Albigensernes kjetteri blomstret i Frankrike på denne tiden, og han var aktiv i korstoget mot dem. Han klarte å omvende mange albigensere, og han forberedte en misjon til dem da han ble rammet av sin siste sykdom. Han holdt en siste preken til sitt folk, noe som gjorde at han fikk høy feber og påskyndet hans død.

Etter eget ønske ble han lagt på et leie av aske, og der døde han like over midnatt den 10. januar 1209 med de to første ordene av Matutin på leppene. Hans legeme ble bisatt i katedralen i Bourges, og mange mirakler ble tilskrevet ham – det ble sagt at han gjorde 18 mirakler mens han levde og 18 mirakler etter sin død. Derfor ble det i 1217 bygd et gullskrin for ham, og den 17. mai 1218 ble han helligkåret av pave Honorius III (1216-27). Hans minnedag er dødsdagen 10. januar, men 19. januar nevnes også. Hans navn står i Martyrologium Romanum.

Skrinet ble satt bak høyalteret i katedralen i Bourges. Noen relikvier som ble gitt til klosteret Châlis og til kirken St. Leodegar i Alvernia, ble først spredt av kalvinistene. De ble samlet sammen av folket i Alvernia, men spredt igjen i 1793 under Den franske revolusjon. Hugenottene hadde brent relikviene i katedralen i Bourges og strødd asken for vinden.

av Webmaster publisert 21.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54