Den hellige Venerius av Eichstätt og tre ledsagere

Minnedag: 1. mars

Den hellige Venerius var en romersk martyr på et ukjent tidspunkt som var gravlagt på Priscilla-katakomben ved Via Salaria i Roma. De ble i 1618 gravd opp og skrinlagt sammen med relikviene av de hellige martyrene Castus og Livonius og den hellige jomfruen Leontia, og fire år senere ble de bisatt i jesuittkirken i Eichstätt i Bayern i Sør-Tyskland av den fromme biskop Johann Christoph von Westerstetten (1612-37). Der hviler de fortsatt. Deres minnedag er 1. mars.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 9. desember 2011

av Per Einar Odden publisert 09.12.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:04