Den hellige Venantius av Camerino (~235-~250)

Minnedag: 18. mai

Skytshelgen for Camerino

Den hellige Venantius (it: Venanzio) ble født ca 235 (?) i Camerino ved Ancona i regionen Marche i Italia. Om hans liv og virke finnes det ingen sikre overleveringer, men etter legenden ble han halshogd ca 250 [247?] under keiser Decius' (249-51) forfølgelser i Camerino, 15 [17?] år gammel etter å ha blitt utsatt for grusom tortur: Han ble pisket, brent med brennende fakler, hengt opp ned over et bål, fikk slått ut tennene, fikk brukket kjeven, ble kastet for løver som bare slikket hans føtter, og kastet utfor en høy klippe før han til slutt fikk hogd hodet av. Sannsynligvis dreier det seg om en martyr som pave Johannes IV (640-43) fikk overført relikviene av til Roma. Det oppsto snart en kult, som bredte seg blant annet også til byen Camerino i Marche di Ancona. Der ble han gjort til byens skytshelgen. Fortsatt finnes kirken San Venanzio i Camerino.

Angivelig skal det allerede på 400-tallet ha vært en helligdom for Venantius i Camerino. Dette støtter en annen legende, som sier at Venantius var en ung mann fra Camerino. Han led martyrdøden ved halshogging ca 250 under keiser Decius' (249-51) kristenforfølgelser. Hans minnedag er 18. mai. Pave Klemens X (1670-76), som selv var en tidligere biskop av Camerino, gjorde Venantius minnedag til en fest av dobbel rang, som terminologien var da, og komponerte hymnene til hans officium. Men minnedagen ble i 1969 fjernet fra Kirkens universelle kalender og henvist til regionale og spesielle kalendere.

På grunn av den omfattende og langvarige kulten for Venantius i Italia finnes det der mange avbildninger av ham. Han avbildes som en ung mann med et banner som holder bymuren. Noen ganger kan han på bilder holde kastellet i Camerino eller byen, en palme og en bok, eller han kan avbildes korsfestet opp ned mens røyk kommer ut av hans hode. Han blandes ofte sammen med Terenziano, som også er en ung mann og som holder citadellet i Pesaro.

av Webmaster publisert 20.12.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:54