Den hellige Verus I av Vienne (100-t/300-t)

Minnedag: 1. august

Den hellige Verus I (fr: Vère, Vérus) var den fjerde biskop av Vienne i Dauphiné i Sørøst-Frankrike på midten av 100-tallet.

I virkeligheten levde han mye senere, og kan historisk tidfestes til 314. I likhet med alle de 45 første biskopene av Vienne til og med den hellige Wilicarius (d. 765) regnes han som helgen. Hans minnedag er 1. august.

av Webmaster publisert 09.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54