Den salige Veronika av Strzelno (d. 1466)

Minnedag: 19. april

Den salige Veronika ble født tidlig på 1400-tallet i Polen. Hun kom fra en adelig familie og hadde en from oppvekst. Hun sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Hun ble kanonisse i deres kloster i Strzelno (ty: Strelno) i Pommern (i dag i Polen).

Med tillatelse fra sine overordnede tilbrakte hun flere år i et kloster i Breslau (nå Wroclaw i Polen) i den største ydmykhet. Veronika mottok profetiske gaver for å kunne forutse fremtiden, og ifølge overleveringen skal hun i en visjon ha forutsett kong Kasimir IVs (1447-92) seier i kampen om byen Breslau. Mange tilskrev henne æren for denne befrielsen.

Etter et liv fullt av bønn og bot døde Veronika i 1466 og ble gravlagt i Breslau. Ved hennes grav skjedde utallige mirakler. Hennes bilde finnes på helgentreet fra Zwierzyniec. Hun æres som salig av premonstratenserne med minnedag 19. april.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54