Den hellige Viktor av Milano og 137 ledsagere (d. ~280)

Minnedag: 6. mai

Den hellige Viktor (it: Vittore) og hans ledsagere led martyrdøden i Milano en gang etter 280. Deres minnedag er 6. mai. Under regjeringstiden til keiser Diokletians (284-305) medkeiser Maximian Herculeus (286-305) led utallige kristne martyrdøden der. Denne dagen er det oppført 137 ledsagere i tillegg til Viktor, hvorav navnene på 77 er oppgitt. De er:

De hellige Felix, en annen Viktor, Carisia, Aufidia, Judith, Emeria, en tredje Viktor, Acuta, Faustina, Hilarianus, Victoriana, Saturnina, Gavina, Hedentus, Furtuna, Victoria, Prima, Gaianus, Valentina, Fortunata, Postumus, Faustinus, Majoricus, Venustus, Massunus, Processa, Secundian, Importuna, Quintianus, Peter, Tassus, Cassericus, Mapparicus, Veneria, Bonifacia, Quintus, Floriana, Victorina, Demorus, Gaudola, en annen Victorina, Crispin, Possinus, en annen Felix, Donatus, Laborus, Masillas, en annen Gaianus, Farerus, en annen Quintus, Rogatus, Maxentius, Ninna, Virtunia, Valeria, Tironius, Matrona, Citinus, Florian, Heremeus (som også forekommer som martyr i Heraclea), Fortunatus, en annen Faustinus, Gavinus, Herinus (Herenus, Herentus), Pappaticus, Primus, Cassus, Secundus, Celerinus, Hieremias, Flavius, Macrobius, Marcellinus, Marinus, Bafroditus, Augustianus, Niticus og seksti andre. I tillegg også en tredje Gaianus og tyve ledsagere og flere andre.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 19. oktober 2011

av Per Einar Odden publisert 19.10.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:04