Den hellige Vitesindus av Córdoba ( -855)

Minnedag: 15. mai

Den hellige Vitesindus levde på 800-tallet i Córdoba i Sør-Spania, som på den tiden var maurernes hovedstad. Maurerne var afrikanske muslimer som hadde erobret Spania på 700-tallet. Midt på 800-tallet drev de kristenforfølgelser under emir Abderrahman (Abd al-Rahman) II (822-52) og hans enda strengere etterfølger Muhammad (Mahomet) I (852-86).

Da var Vitesindus blitt en gammel mann, og tilsynelatende hadde han forlatt kristendommen til fordel for islam i det overveiende muslimske samfunnet. Imidlertid praktiserte han sin tro i hemmelighet under forfølgelsene. Men så forandret han mening av en eller annen grunn og bekjente sin kristne tro åpent. Da ble han dømt til døden og arrestert. Den nøyaktige datoen er ukjent, men martyriet skjedde trolig i 855.

Selve det faktum at han led martyrdøden, ville også muligens ha blitt glemt om det ikke ble dokumentert av den hellige presten Eulogius av Córdoba, som førte en protokoll over dem som led martyrdøden mellom 822 og 859 og beskrev deres lidelse og død i forfølgelsene. Dette var verket Memorialis Sanctorum, «De helliges minne». I Córdoba har Vitesindus' fest i lange tider vært feiret den 15. mai. For bakgrunn samt oversikt over alle martyrene mellom 822 og 859, se Martyrene av Córdoba.

av Webmaster publisert 19.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:55