Den hellige Vikturus og hans ledsagere

Minnedag: 18. desember

Den hellige Vikturus og hans ledsagere var en gruppe på 35 martyrer som led martyrdøden i Nordvest-Afrika på et ukjent tidspunkt. Gruppen inkluderer de hellige Viktor, Viktorinus, Adjutor og Quartus. Deres minnedag er 18. desember.

av Webmaster publisert 18.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:55