Den hellige Viktor av Heraklea og fire ledsagere

Minnedag: 1. april

Den hellige Viktor led martyrdøden på et ukjent tidspunkt i Heraklea sammen med fire ledsagere, nemlig de hellige Chionia, Agape, Herenaeus (Irene?) og Castus. Men det synes som hans ledsagere er identisk med martyrene av samme navn fra Thessaloniki (gr: Θεσσαλονίκη), de hellige Irene, Agape og Chionia av Thessaloniki (d. 304), som har samme minnedag, den 1. april.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 10. desember 2011

av Per Einar Odden publisert 10.12.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:05