Den hellige Vincent av Lyon og ni ledsagere

Minnedag: 2. juni

Den hellige Vincent og hans ni ledsagere nevnes i det gamle Martyrologium Hieronymianum som martyrer i Lyon, men de skal ikke ha tilhørt gruppen med den hellige biskop Pothinus og hans ledsagere, som minnes samme dag, nemlig 2. juni. Deres navn er: De hellige Vincent, Nina (Nicas), Priscus (Prisca), Sepaca, Hilarius, Felix, Castilla, Epagatus, Amelia (Aemilia) og Donatus (Donata).

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 25. april 2014

av Per Einar Odden publisert 25.04.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:05