Den hellige Vindician (- 717)

Minnedag: 27. november

Den hellige biskop Vindician spilte en viktig rolle i Flanderns kirkehistorie på sin tid. Han var biskop av Cambrai (idag: i Nord-Frankrike) og skal ha vært den som på biskopenes vegne bragte deres protest mot drapet av den hellige Leger til kong Thierry. Han engasjerte seg også sterkt i klosteret St. Vaast's ve og vel. Minnedag 11. mars.

av Webmaster publisert 08.06.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:55